PMI PRIVACYVERKLARING VOOR CONSUMENTEN

Voor het laatst bijgewerkt: 1 Oktober 2018

Inleiding

Je bent naar deze pagina verwezen als resultaat van uw gebruik, toegang tot of het downloaden van een digitaal touchpoint (het "Touchpoint") dat wordt beheerd door een lid van de Philip Morris International Group of Companies ("PMI").

Wat is een 'Touchpoint'? In deze algemene voorwaarden verwijst een 'Touchpoint' naar elke wijze waarmee u contact met ons kunt opnemen. Sommige touchpoints zijn digitaal, zoals mobiele toepassingen en websites bijvoorbeeld.

Wie zijn wij? Superior Tobacco Company Curacao N.V., een gelieerde onderneming van Philip Morris International. We hebben onszelf geïdentificeerd en we hebben onze contactgegevens gedeeld in het Touchpoint dat u hierheen heeft geleid.

Hoe kan u deze algemene voorwaarden accepteren? Door het Touchpoint te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden (de "Algemene Voorwaarden"). De eerste keer dat u verbinding maakt met het Touchpoint, zullen we uw aandacht vestigen op deze Algemene Voorwaarden. Deze bevatten belangrijke informatie over uw gebruik van het Touchpoint. Lees alvorens het gebruik van het Touchpoint deze Algemene Voorwaarden aandachtig door want u zult zich aan deze voorwaarden moeten houden.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Door gebruik van het Touchpoint gaat u akkoord met onze uitsluiting van aansprakelijkheid, dat gedetailleerder wordt uitgezet in deze Algemene Voorwaarden. Samengevat, het gebruik van het Touchpoint is geheel voor eigen risico. We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden en bieden geen garantie (expliciet of impliciet) met betrekking tot het Touchpoint of uw gebruik daarvan.

U MAG HET TOUCHPOINT NIET GEBRUIKEN ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Aanvullende algemene voorwaarden: Als u bepaalde onderdelen van het Touchpoint wilt gebruiken, of wilt profiteren van eventuele acties die wij u aanbieden via het Touchpoint, dan kunnen dergelijke services onder andere algemene voorwaarden of mededelingen vallen. Als dat het geval is, wordt u daarop gewezen en in sommige gevallen wordt u gevraagd deze algemene voorwaarden of mededelingen te lezen en deze te accepteren voordat u verder gaat.

Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden: We kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als u contact maakt met het Touchpoint nadat er wijzigingen zijn doorgevoerd, zullen we u op de hoogte brengen van deze wijzigingen. Als u het Touchpoint daarna blijft gebruiken, houdt dat in dat u akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden. De datum boven aan deze pagina geeft aan wanneer deze algemene voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt.

Gebruik van het Touchpoint

Het Touchpoint is bedoeld voor volwassen consumenten (18 jaar en ouder) van tabaksproducten die tabaksproducten willen blijven gebruiken (de "Beoogde gebruikers") en die woonachtig zijn in Curaçao. Als u niet tegemoetkomt aan bovenstaande voorwaarden, dan mag u het Touchpointniet gebruiken.

Om een account voor het Touchpoint te maken, moet u ons een aantal persoonlijke gegevens verstrekken zodat we uw geschiktheid voor het gebruik van het Touchpoint kunnen controleren. Deze gegevens hebben doorgaans betrekking op uw status als roker of gebruiker van tabaksproducten, hoe u tabak gebruikt, uw naam, leeftijd, land van verblijf en uw e-mailadres/telefoonnummer. We bewaren uw informatie in overeenstemming met ons privacybeleid (bekijk het "Privacy- en cookiebeleid" hieronder voor meer informatie).

Indien u een technische storing veroorzaakt in het Touchpoint, of in de systemen die het Touchpoint naar u of anderen overbrengen, accepteert u de volledige verantwoordelijkheid voor enig verlies (bijv. verlies van gegevens, winst, inkomsten, contracten en/of klanten) en/of enige veroorzaakte schade (directe, indirecte, punitieve of gevolgschade), evenals de verantwoordelijkheid voor alle kosten met betrekking daarop (zoals advocaatkosten en/of rechtbankkosten).

Registratie en uw gegevens

Als u het Touchpoint wilt gebruiken, kan het zijn dat u een account moet maken. Als dit het geval is, moet u dat doen via het Touchpoint. Het is belangrijk dat u ons voorziet van accurate, complete en up-to-date informatie voor uw account. U gaat akkoord dat u zult zorgen dat uw informatie altijd accuraat, compleet en up-to-date is. U gaat akkoord dat u het wachtwoord van uw account met niemand deelt. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen uw account, of u daar nu weet van hebt of niet.

Het is niet toegestaan het wachtwoord of de account van iemand anders te gebruiken. U mag zich geen ongeautoriseerde toegang tot het Touchpoint verschaffen. Mocht u dat toch proberen te doen, of anderen daarbij helpen, of als u instructies, software of tools voor dat doel verspreidt, sluiten we uw account. Als iemand anders dan u uw account gebruikt, kunnen we uw account opschorten of beëindigen (zie het gedeelte "Aanpassing en opschorting van het Touchpoint" hieronder). U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van enig ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of alle andere schendingen van veiligheid die u opmerkt omtrent uw account of het Touchpoint.

Marketing

We kunnen u informatie toesturen over onze producten en services die u wellicht interessant vindt en doen dat per telefoon, sms of e-mail. U kunt er op elk moment voor kiezen deze informatie en marketingberichten niet langer te ontvangen door gebruik te maken van het afmeldingsmechanisme in het marketingbericht, door een e-mail te sturen naar contact.cw@iqos.com waarbij u aangeeft de berichten niet langer wenst te ontvangen, of door ons Call Center te bellen op +599 9 788 9998.

Aanpassing en opschorting van het Touchpoint

We behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht de werking van of toegang tot het Touchpoint, of een gedeelte daarvan, aan te passen, op te schorten of te beëindigen. We kunnen bijvoorbeeld de werking van het Touchpoint beëindigen als we redenen hebben om aan te nemen dat het Touchpoint wordt gebruikt door iemand die geen beoogde gebruiker is.

We kunnen het Touchpoint en de inhoud daarvan ook op elk moment bijwerken. Hoewel we alle redelijke inspanningen leveren om de informatie in het Touchpoint bij te werken, kan het zijn dat de inhoud op een bepaalde datum of een bepaald tijdstip niet volledig is bijgewerkt. Wij zijn echter niet verplicht om deze informatie bij te werken.

We kunnen ook de normale werking van het Touchpoint, of een gedeelte daarvan, beëindigen as het nodig is om routinematig of niet-routinematig onderhoud uit te voeren om fouten te herstellen of andere wijzigingen door te voeren.

Tot slot , houd er rekening mee dat de meeste Touchpoints naar het inzicht van PMI alleen toegankelijk zijn vanaf Curaçao.

Gebruik van het Touchpoint en de inhoud

Het Touchpoint en alle inhoud (inclusief software, bestanden, graphics, data, beelden of enige andere vorm van inhoud) (de "Inhoud") ) is het exclusieve eigendom van ons en onze gelieerde bedrijven en dat van onze licentiehouders (of enige combinatie van het voorgaande), en worden beschermd door de wetten van Curaçao en/of de wetten van andere landen.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud zijn aan ons of onze licentiehouders voorbehouden. U mag het Touchpoint, in zijn geheel of gedeeltelijk, of de inhoud daarvan niet aanpassen, kopiëren, reproduceren, publiceren uploaden, plaatsen, verzenden, distribueren, verkopen, in licentie geven, huren, openbaar vertonen, uitzenden, bewerken of een afgeleid werk daarvan creëren of onderwerpen aan reverse-engineering.

Het Touchpoint en de inhoud daarvan zijn uitsluitend voor persoonlijk privégebruik bedoeld. Het is u niet toegestaan om ze voor enig ander doel te gebruiken (u mag ze bijvoorbeeld niet voor zakelijke of commerciële doeleinden gebruiken). Raadpleeg de clausule "Afwijzing van aansprakelijkheid" hieronder.

Links

Het Touchpoint kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend verstrekt om de navigatie te faciliteren en verbeteren. Aangezien We geen zeggenschap of controle hebben over dergelijke websites neem het volgende in acht:

 • Wij onderschrijven deze websites niet, zijn er niet verantwoordelijk voor en we doen geen beloften/geven geen garanties met betrekking tot deze websites. We zijn met name niet verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden die dergelijke websites overzien of hun privacypraktijken, beschikbaarheid, inhoud, advertenties, producten of andere materialen, services of informatie op of beschikbaar via dergelijke websites; en
 • Als u dergelijke websites bezoekt, doet u dat op eigen risico.

Het is niet toegestaan om het Touchpoint naar een andere website door te linken via een dieplink of framelink.

Privacy- en cookiebeleid

Voor zover de persoonlijke informatie die we over u verzamelen via het Touchpoint, verzamelen en verwerken we die informatie in overeenstemming met ons privacybeleid. Lees dit door voor meer informatie over het type persoonlijke informatie we over u verzamelen, hoe we die gebruiken, met wie we die delen, hoe we die beschermen, uw rechten en hoe u die rechten kunt uitoefenen.

THet Touchpoint maakt ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om bepaalde gebruikersinformatie automatisch te verzamelen. Om meer te weten te komen over deze technologieën (waaronder cookies van Google Analytics), hoe we deze gebruiken en hoe u deze kunt accepteren of weigeren, raadpleegt u ons cookiebeleid.

Lees ons privacy en cookiebeleid voordat u het Touchpoint gaat gebruiken. Net zoals de Algemene Voorwaarden, kunnen we deze van tijd tot tijd wijzigen.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Het Touchpoint wordt geleverd 'in de staat waarin deze verkeert', tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Aanvullend:

 1. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies (bijv. verlies van gegevens, winst, inkomsten, contracten en/of klanten) en/of enige veroorzaakte schade (directe, indirecte, punitieve of gevolgschade) en zijn niet verantwoordelijk voor enige daaruit voortvloeiende kosten (zoals advocaatkosten en/of rechtbankkosten). Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder in geval van schending van deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van technologisch schadelijk materiaal of schadelijke procedures (zoals eens virus of een gedistribueerde denial-of-service aanval) dat/die van invloed kunnen zijn op onze computerapparatuur, software, data of ander materiaal dat verband houdt met uw gebruik van ons Touchpoint of daaraan gelinkte websites;
 2. We zijn niet aansprakelijk voor de geschiktheid of toestand van het Touchpoint betreffende uw behoeften. Voor zover de wet dat toestaat wijzen we alle expliciete of implicatie verklaringen, garanties en beloften af, waaronder:
  • de aanname dat het Touchpoint en enige daaraan gerelateerde inhoud, verspreid via het Touchpoint of op een andere manier beschikbaar gemaakt, juist, compleet, tijdig, up-to-date en geschikt is of foutloos zal werken;
  • de aanname dat de toegang tot het Touchpoint vrij zal zijn van storingen of fouten; en
  • de aanname dat het Touchpoint en het computersysteem die het Touchpoint bestuurt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
 3. Het is uw verantwoordelijkheid, en niet die van ons, om te waarborgen dat het Touchpoint geschikt is voor uw eigen gebruiksdoeleinden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat de werking van het Touchpoint afhankelijk is van de werking van het internet en de apparatuur en services van derden (waaronder uw eigen apparaten of webbrowser) en dat we geen garanties kunnen geven en op geen enkele manier aansprakelijk zijn.

Jurisdictie en toepasselijk recht

De wetten van Zwitserland overzien deze Algemene Voorwaarden en uw gebruik van het Touchpoint. U onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve rechtspraak van de rechtbanken van het Canton Vaud voor enige procedures om deze Algemene Voorwaarden te bekrachtigen. Het Touchpoint is ontwikkeld om de wetten van de rechtspraak na te leven.

Onze andere rechten onder deze Algemene Voorwaarden

We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden overdragen aan een derde partij, maar dit heeft geen invloed op uw rechten onder deze algemene voorwaarden.

Als we er niet in slagen aan te dringen op de uitvoering van uw verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden, of als we onze rechten tegen u niet handhaven of deze vertragen, betekent dit niet dat we afstand doen van deze schendingsrechten of dat u de verplichtingen niet langer hoeft na te leven. Als we besluiten om afstand te doen van de schendingsrechten van deze Algemene Voorwaarden, doen we dat alleen schriftelijk.

De clausules van deze Algemene Voorwaarden zijn afzonderlijk geldig. Dit betekent dat als een rechtbank of bevoegde instantie besluit dat een van deze clausules onrechtmatig, verboden of niet uitvoerbaar is, de resterende clausules volledig van kracht blijven. De Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van digitale Touchpoints is doorslaggevend.

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uitsluitend tussen u en ons.

Neem contact met ons op

Neem alsjeblieft contact met ons op:

 • als u denkt dat het Touchpoint uw auteursrechten schendt of inhoud bevat waarvan u denkt dat deze verboden is of aanstootgevend, of uw rechten of die van anderen schendt, of
 • voor enige vragen die u mogelijk heeft over deze Algemene Voorwaarden of het Touchpoint.

IQOS Customer Service

Telefoon: +599 9 788 9998

E-mail:contact.cw@iqos.com

Dit tabaksproduct schaadt uw gezondheid en is verslavend
 • Nederlands

Voer uw geboortedatum in om te bevestigen dat u een volwassen gebruiker van nicotine of tabaksproducten bent.

Bevestigen

Sorry!
Deze website is alleen bedoeld voor gebruikers van nicotine- of tabaksproducten die ouder zijn dan 18 jaar.

We Care

Deze website bevat informatie over onze rookvrije producten en we hebben uw leeftijd nodig om er zeker van te zijn dat u een volwassene bent die verblijft op Curaçao en die anders zou blijven roken of nicotineproducten zou blijven gebruiken.Onze nicotine- en tabaksproducten zijn geen alternatief voor stoppen en zijn niet bedoeld als hulpmiddel bij het stoppen. Ze zijn niet zonder risico. Ze bevatten nicotine, wat verslavend is. Alleen voor gebruik door volwassenen.Bezoek de pagina met belangrijke informatie van deze website voor meer informatie over de risico's.