Por fabor yena bo fecha di nasementu pa konfirmá ku bo ta un adulto ku ta usa nikotina òf produktonan di tabaku

Konfirmá

Despensá!
E intenshon di e wèpsait aki ta solamente pa usuarionan di nikotina òf produktonan di tabaku ku ta riba 18 aña di edat.

Nos ta sòru

E wèpsait aki ta kontené informashon di nos produkto liber di huma i nos mester verifiká bo edat pa konfirmá ku bo ta un adulto residensiá na Kòrsou, ku lo kontinuá ku humamente òf uso di produktonan di nikotina.Nos nikotina i produktonan di tabaku no ta un alternativa pa stòp di huma i tampoko traha komo un ayudo pa stop ku esaki.Nan no ta liber di rísiko. Nan ta kontené nikotina, ku ta adiktivo. Solamente pa adulto.Por fabor bishitá e wèpsait ku tin informashon importante tokante e rísikonan.

Kompará aparato IQOS

IQOS ORIGINALS DUO
IQOS ORIGINALS ONE
IQOS ORIGINALS DUO
IQOS ORIGINALS ONE

Teknologia

Uso

Kargando

Sabornan

Personalisá

Tamaño i peso

Otro spesifikashonnan

IQOS ORIGINALS DUO ta permiti bo gosa dos uso konsekutivo sin mester warda. E sistema elegante di keinta tabako ta resalta mas ku shen manera kreando ekslusividat.

4.4
Kumpra awó
Tabaku keintá

Disfrutá di tabaku di bèrdat ku ta keinta, no kima, ku HEETS sticks di tabaku.

Holder i pocket charger
2 Usa 2 bes tras di otro
20 seshonnan pa karga kompleto
1m 50s te ku e prome uso
Rekargá e holder ora bo ta move ku bo pocket charger
HEETS pack HEETS sabor 7 den sticks di tabaku
IQOS DUO holder line drawing

Holder

Altura 92.27mm Anchu Diameter 14.42mm Peso 22g
IQOS DUO charger line drawing

Pocket Charger

Altura 114.68mm Anchu 46.3mm Diameter 22.88mm Peso 103g

Charging port

Charging port line drawing USB-C Charging port line drawing USB-C

Temperatura di operashon

Apròks. 0°C - 50°C

Garantia

12 luna

Konektividat

Bluetooth

IQOS ORIGINALS ONE ta un aparato pa krea momentu di goso den un diseo moderno.

4.7
Kumpra awó
Tabaku keintá

Disfrutá di tabaku di bèrdat ku ta keinta, no kima, ku HEETS sticks di tabaku.

Kompakto. Tur den un
3 Usa 2 bes tras di otro
20 seshonnan pa karga kompleto
HEETS pack HEETS sabor 7 den sticks di tabaku
IQOS DUO charger line drawing

Holder

Altura 123.5 mm Anchu 30.6 mm Diameter 16.6 mm Peso 70g

Charging port

Charging port line drawing Charging port line drawing USB-C

Temperatura di operashon

Apròks. 0°C - 50°C

Garantia

12 luna

Konektividat

E produkto di tabako aki ta daña bo salú i ta adiktivo