Brilliant gold IQOS 3 DUO with HEETS stick in hand and charger

De wetenschap en het onderzoek achter IQOS.

Ons wetenschappelijk evaluatietraject

Brilliant gold IQOS 3 DUO holder with HEETS stick and charger

Is IQOS minder giftig?

In een laboratoriumomgeving werd aangetoond dat de IQOS-tabaksdamp minder giftig is dan sigarettenrook. Onze wetenschappers testen onze producten grondig voordat ze op de markt worden gebracht voor volwassen rokers. Met behulp van in-vitro-tests in onze laboratoria hebben we de cytotoxiciteit en genotoxiciteit van IQOS-tabaksdamp beoordeeld in vergelijking tot de rook van een referentiesigaret die is ontworpen voor onderzoeksdoeleinden. De resultaten van alle tests gezamenlijk tonen aan dat IQOS-tabaksdamp aanzienlijk minder toxisch is dan de rook van een referentiesigaret.

Dit is slechts een inkijkje in het werk wat we verrichten. Deze tests waren van cruciaal belang. We konden IQOS immers pas daarna gaan testen op duizenden volwassen rokers die vrijwillig deelnamen aan onze klinische onderzoeken en ons uiteindelijk in staat stelden om onze producten op de markt te brengen.

Illustration of particles emitted from a cigarette
Stellar blue IQOS 3 DUO holder and charger in a businessman's hand

Klinische onderzoeken

Betekenen het aanzienlijk lagere aantal en de niveaus van schadelijke chemicaliën in IQOS-tabaksdamp ook lagere niveaus van dergelijke chemicaliën in het lichaam? Als je de concentratie schadelijke chemische stoffen in IQOS-tabaksdampen verlaagt, zou het logisch zijn dat het volledig overschakelen van sigaretten naar IQOS de blootstelling aan deze schadelijke chemische stoffen vermindert. We hebben biomarkers voor blootstelling aan een aantal van deze schadelijke chemische stoffen gemeten bij duizenden rokers die deelnamen aan onze klinische studies (sommigen schakelden over op IQOS, terwijl anderen ofwel sigaretten van hun gebruikelijke merk bleven roken of voor de duur van het onderzoek stopten.

Deze onderzoeken tonen aan dat wanneer rokers overschakelen op IQOS, hun lichaam aanzienlijk minder schadelijke chemische stoffen opneemt, wat weer resulteert in gunstige veranderingen in een aantal risicomarkers die zijn geselecteerd vanwege de bekende rol die zij spelen in aan roken gerelateerde ziekten. Maar dat is niet alles

Stellar blue IQOS 3 DUO holder with HEETS stick and charger
Man with a stellar blue IQOS 3 DUO with HEETS and a cup in his hands

Genieten met IQOS.

Deelnemers aan onze klinische studies die op IQOS overstapten, melden ook dat IQOS een vergelijkbaar gevoel van voldoening geeft als sigaretten. Dit schraagt onze opvatting dat IQOS een aanvaardbaar alternatief kan zijn voor volwassen rokers die anders zouden blijven roken Op basis van al het wetenschappelijke bewijs zijn we ervan overtuigd dat volledig overstappen op IQOS minder schadelijk is dan sigaretten blijven roken.

Er is echter een belangrijke 'maar': IQOS is niet zonder risico's en de vermindering van risico's is mede afhankelijk van de rookgeschiedenis van elk individu. De beste beslissing die een roker kan nemen is om te stoppen met tabak- en nicotinegebruik. IQOS is geen middel om te stoppen met roken. IQOS bevat nicotine, wat verslavend is.

 Black IQOS 3 DUO holder with HEETS stick and charger on a book
Brilliant gold IQOS 3 DUO with HEETS stick on top of charger

Langdurige studies.

Zodra IQOS verkrijgbaar is, verplaatst het onderzoek zich van een pre-market setting naar een daadwerkelijke post-market setting. In deze fase bekijken we hoe en door wie het product wordt gebruikt zodat we onze pre-market bevindingen met deze nieuwe gegevens kunnen aanvullen en vervolgen doen we ons best om te controleren of het product wordt gebruikt door personen voor wie het niet bedoeld is en proberen we dat te voorkomen. Na jarenlange marktintroductie in veel landen, bevestigen de beschikbare gegevens onze pre-market bevindingen, met name als het gaat om de aantrekkingskracht van IQOS op volwassen rokers en het relatieve gebrek aan interesse in voormalige en niet-rokers.

Nu het product wordt gebruikt door miljoenen volwassen gebruikers monitoren we daarnaast meldingen over het effect op de gezondheid. Langlopende onderzoeken zullen ons uiteindelijk helpen de mogelijke vermindering van de kans op specifieke ziekten door IQOS te evalueren. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we gegevens verzamelen en dat kost tijd. Maar het is een goede keuze. Tot nu toe wijzen alle gegevens die we hebben gezien in de juiste richting.

Close up of charge lights on IQOS 3 DUO holder

Try IQOS before you buy.

It’s worth the switch. But why take our word for it? Try it yourself. IQOS is available for free trials before purchase. Simply fill out the form below and we’ll get in touch with you.

Dit tabaksproduct schaadt uw gezondheid en is verslavend
  • Nederlands

Voer uw geboortedatum in om te bevestigen dat u een volwassen gebruiker van nicotine of tabaksproducten bent.

Bevestigen

Sorry!
Deze website is alleen bedoeld voor gebruikers van nicotine- of tabaksproducten die ouder zijn dan 18 jaar.

We Care

Deze website bevat informatie over onze rookvrije producten en we hebben uw leeftijd nodig om er zeker van te zijn dat u een volwassene bent die verblijft op Curaçao en die anders zou blijven roken of nicotineproducten zou blijven gebruiken.Onze nicotine- en tabaksproducten zijn geen alternatief voor stoppen en zijn niet bedoeld als hulpmiddel bij het stoppen. Ze zijn niet zonder risico. Ze bevatten nicotine, wat verslavend is. Alleen voor gebruik door volwassenen.Bezoek de pagina met belangrijke informatie van deze website voor meer informatie over de risico's.